PULSE Emergency CPR Aid

Laerdal PULSE Emergency CPR Aid

Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, 2007
I samarbeid med Laerdal Medical AS

 

PULSE Emergency CPR Aid er et interaktivt hjelpemiddel for utføring av livreddende førstehjelp, beregnet for amatørbrukere uten erfaring. Tanken bak PULSE er å gi vanlige mennesker selvsikkerhet nok til å gripe inn i nødsituasjoner der man kanskje ellers ville følt seg handlingslammet og hjelpeløs.

Produktet består av en mobilapplikasjon og en trådløs sensor i kredittkortformat.

PULSE Emergency CPR Aid

Laerdal PULSE Emergency CPR Aid

Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, 2007
I samarbeid med Laerdal Medical AS

 

Plutselig hjertestans er den vanligste dødsårsaken blant voksne mennesker. Uten umiddelbar hjelp er sjansen for å overleve svært liten. Medisinsk personell vil sjelden rekke frem tidsnok, og offeret er derfor avhengig av at mennesker i nærheten handler raskt. Hurtig igangsatt og riktig utført livreddende førstehjelp i form av hjerte-lungeredning (HLR) kan tredoble sjansen for å overleve en hjertestans.

Forskning viser at HLR ofte ikke utføres riktig, hverken av helsepersonell eller av amatører. Hovedproblemet er at hjertekompresjoner ikke gjøres dypt nok, og at man utfører for mange eller for få kompresjoner pr. minutt.

PULSE gir brukeren enkle førstehjelpsinstruksjoner, fortløpende tilbakemeldinger og oppmuntringer slik at offerets sjanse for å overleve blir så god som mulig.

PULSE Emergency CPR Aid

Laerdal PULSE Emergency CPR Aid

Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, 2007
I samarbeid med Laerdal Medical AS

 

PULSE er et fremtidskonsept som består av en mobilapplikasjon som instruerer brukeren i korrekt livredning gjennom illustrasjoner, animasjoner og audio, og en sensor i kredittkortstørrelse basert på Laerdal Medicals QCPR-system, en teknologi som bl.a. måler kraft og hastighet på hjertekompresjoner og gir umiddelbar tilbakemelding på om de utføres riktig. Teknologien benyttes allerede i utstyr for profesjonelt helsepersonell.

I en nødsituasjon aktiveres sensoren ved å brekke av den røde delen. Kortet plasseres deretter på pasientens bryst. Via Bluetooth kommuniserer sensoren med mobilapplikasjonen, som så registrerer om hjerte-lungeredning utføres riktig, og korrigerer brukeren om nødvendig.

PULSE Emergency CPR Aid

Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, 2007
I samarbeid med Laerdal Medical AS

PULSE Emergency CPR Aid

PULSE Emergency CPR Aid

PULSE Emergency CPR Aid

Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, 2007
I samarbeid med Laerdal Medical AS

 

PULSE er tenkt lansert i tre generasjoner innenfor en tiårsperiode. Utrente amatører en ny målgruppe for Laerdal Medical, samtidig som QCPR og interaktive hjelpemidler også er helt nytt. Ved å lansere PULSE i flere etapper, kan Laerdal Medical gradvis posisjonere seg i markedet med et helt nytt produktkonsept, samtidig som de underveis implementerer ny teknologi og nye funksjoner basert på tilbakemeldinger fra brukerne.

En fullstendig presentasjon av prosjektet med mer informasjon om hele prosessen og alle de 3 generasjonene av PULSE er tilgjengelig på Slideshare.

* Utstilt under Unge Talenter 2009, i regi av Norsk Designråd
* Norsk Designråds pris for beste studentprosjekt i kategorien "Innovasjon" under AHO Works 2007