Eye

Eye blodsukkerapparat

Semesteroppgave, 3. studieår
Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, 2005

 

Eye er et blodsukkerapparat for barn i aldersgruppen 6 - 12 år med diabetes.

Type 1 diabetes er en insulinmangelsykdom som vanligvis oppstår i barne- og ungdomsårene. Barn med denne sykdommen måler blodsukkernivået mellom 5 og 10 ganger daglig, og et blodsukkerapparat er dermed en vesentlig del av en diabetikers hverdag. For høye og for lave blodsukkerverdier er ubehagelig og kan være farlig dersom de ikke oppdages og behandles raskt.

Til tross for at barn har andre behov enn voksne i forhold til funksjonalitet, bruksegenskaper og estetikk, finnes det per i dag ikke et blodsukkerapparat spesielt tilpasset denne brukergruppen.

Eye

Eye blodsukkerapparat

Semesteroppgave, 3. studieår
Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, 2005

 

Blodsukkerapparater måler innholdet av sukker i en liten bloddråpe, vanligvis hentet ved hjelp av et stikk i fingertuppen.

Med hjelp fra Norges Diabetesforbund og organisasjonen Children With Diabetes utførte jeg en spørreundersøkelse blant barn og foreldre til barn med diabetes, for å finne ut hva de synes om apparatene som finnes på markedet. De aller fleste påpekte at utseendet på eksisterende apparater var veldig kjedelig og medisinsk, noe som igjen kan føre til at barna gjemmer dem bort og kvier seg for å ta dem frem på skolen. Barna ønsket seg et mer fargerikt og morsomt apparat.

For å gi barna selv en bedre opplevelse og forståelse av blodsukkermålingen, måtte noe også gjøres med brukergrensesnittet.

Eye

Eye blodsukkerapparat

Semesteroppgave, 3. studieår
Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, 2005

 

Det ferdige blodsukkerapparatet fikk navnet ”Eye”, etter det enøyde monsteret som er produktets maskot.

Maskoten Eye er sentral i måten apparatet fungerer på - han er alltid synlig i sitt eget lille "vindu" på displayet, og når en måling foretas, skifter han farge og ansiktsuttrykk avhengig av resultatet av målingen.

Eye

Eye blodsukkerapparat

Semesteroppgave, 3. studieår
Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, 2005

 

Maskoten Eye skifter farge til grønn ved normalt blodsukker, rød ved lavt, og lilla ved høyt. Dette er fargekoder som barn enkelt kan lære seg, og som gjør det mulig for dem å forstå måleresultatet selv om de ikke skjønner betydningen av tallene som vises på displayet.

Eye

Eye blodsukkerapparat

Semesteroppgave, 3. studieår
Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, 2005

 

Eye har innebygget Bluetooth. Etter hver måling kan man velge å sende måleresultatet automatisk til barnets mobiltelefon. Mobiltelefonen har egen programvare som er satt opp til å videresende måleresultatet som en SMS til ett eller flere forhåndsinnstilte telefonnummer, uten at barnet behøver å foreta seg noe.

Denne funksjonen gjør det mulig for foreldre å ha oversikt over barnets blodsukkerverdier i skoletiden, på overnattingsbesøk og lignende, og gir økt trygghet både for barn og foreldre, og for andre som i ulike situasjoner har ansvar for barnet.

Eye

Eye blodsukkerapparat

Semesteroppgave, 3. studieår
Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, 2005

 

Deltagerne i spørreundersøkelsen som ble gjennomført tidlig i prosjektet fikk senere presentert resultatet, som ble svært godt mottatt:

“Jeg synes du har gjort en kjempejobb! Resultatet ser kjempebra ut og appellerer absolutt til barn. Funksjonene virker riktige og lettvint for ungene å forstå. Alarmen er jo genial, og blåtannfunksjonen ser jeg absolutt nytten av. Takk for at du gjør dette for barna!”

”Denne blodsukkermåleren var kjempefin! Viste den til datteren min på 7 år og sånn vil hun ha! I rosa selvfølgelig. Veldig bra jobbet, håper den kommer for salg om ikke så lenge.”

* Utstilt under Unge Talenter 2007, i regi av Norsk Designråd