Eddie & Eilert

Eddie & Eilert

4 ukers oppgave, interaksjonsdesign, 4. studieår
Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, 2006

 

Eddie og Eilert er et konsept for litteraturformidling og bokanbefalinger til barn på en helt ny måte. Anbefalingene blir blir gitt av to virtuelle ugler, basert på informasjon som barnet kommer med underveis i en dialog med figurene. Målgruppen er leseferdige barn i alderen 8 - 12 år.

3. - 7. klassinger kan både være umettelige lesere som aldri får nok, eller lite interesserte i å lese dersom de ikke "må". Foreldrene har sluttet å lese høyt for barna, og ofte blir det skolens og bibliotekets oppgave å fange opp og hjelpe de barna som ikke får nok lesetrening. Veiledning til bokvalg og tilbud om bøker med innhold som fenger barnet er svært viktig i denne perioden.

Eddie & Eilert

Eddie & Eilert

4 ukers oppgave, interaksjonsdesign, 4. studieår
Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, 2006

 

Barn har i dag mulighet til lete seg frem til interessante bøker på biblioteket ved å snakke med en bibliotekar, søke i bokdatabasen eller gå på oppdagelsesjakt i hyllene. I tillegg kommer bokanbefalinger fra skole, venner og familie.

Dialogen med de nye, virtuelle figurene er tenkt som et supplement til de allerede eksisterende søkemulighetene. Figurene skal stimulere barn til å lese ved å være engasjerte og komme med anbefalinger basert på barnets interesseområder. Samtidig skal de oppleves som levende med en helt distinkt personlighet, som også til en viss grad påvirker bokanbefalingene.

Eddie & Eilert

Eddie & Eilert

4 ukers oppgave, interaksjonsdesign, 4. studieår
Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, 2006

 

Eddie og Eilert bor i en “automat” i barneavdelingen på biblioteket. Her er de plassert i umiddelbar nærhet til bøkene, samtidig som automaten blir en attraksjon på biblioteket som kanskje kan være med på å trekke barn dit. Dørene på skapet åpnes for å snakke med Eddie og Eilert!

Eddie og Eilert kan også figurere på bibliotekets internettsider, og kommunisere med barn via andre kanaler biblioteket måtte benytte i sitt informasjonsarbeid.

Eddie & Eilert

Eddie & Eilert

4 ukers oppgave, interaksjonsdesign, 4. studieår
Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, 2006

 

Den grønne uglen Eilert er hjelpsom, organisert, vennlig og interessert. Han kan mye om alt, og kommer ofte med faktaopplysninger. Eilert anbefaler gjerne "mainstream" bøker, populære og lettleste titler som er lette å like.

Eddie og Eilert henter input fra barn gjennom en form for chat / instant messaging, og gir bokanbefalinger basert på informasjon som kommer frem gjennom samtalen med barnet. De fører en samtale på to helt ulike måter, men strukturen for hvordan samtalen leder frem til en bokanbefaling er den samme for begge.

Eddie & Eilert

Eddie & Eilert

4 ukers oppgave, interaksjonsdesign, 4. studieår
Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, 2006

 

Den lilla uglen Eddie er opprørsk, tøff i trynet og småfrekk. Han er kunnskapsrik, men liker ikke så godt å vise det. Han har litt sære interesser, elsker iPoden sin, og later som han ikke vil bli forstyrret.

En samtale med Eddie vil vanligvis være raskere enn en samtale med Eilert, siden Eddie er mer bestemt på hvilke bøker han vil at du skal lese, og mer utålmodig etter å avslutte samtalen. Der Eilert vil spørre om du er interessert i flere anbefalinger, vil Eddie komme med sin beste anbefaling og deretter avslutte samtalen - Take it or leave it.

Eddie & Eilert

Eddie & Eilert

4 ukers oppgave, interaksjonsdesign, 4. studieår
Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo, 2006

 

Eddie og Eilert er basert på digitale dialoger og utnytter ny teknologi for å formidle litteratur til barn i skolealder på en alternativ måte.

De to uglene har hver sin tydelige personlighet, noe som er med på å menneskeliggjøre dem. At boktipsene de kommer med er ulike, samtidig som de er tilpasset den inputen barna gir dem, gjør dem troverdige. Non-verbale virkemidler underveis i samtalene, for eksempel at de virker overrasket, kjeder seg eller blir ekstra engasjerte når visse stikkord nevnes, gjør samtalen mer levende. En stor database av mulige svar, koblinger til stikkord etc. må ligge i bunn, men med denne på plass skal man kunne føre samtaler med Eddie og Eilert som ikke virker konstruerte og repetative.

En fullstendig presentasjon av prosjektet med eksempler på samtaler kan lastes ned her (PDF, 21MB).